Nový zákon o realitním zprostředkování

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Vláda dne 21. ledna 2019 schválila návrh zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování.
Jehož účinnost je od 3.3.2020
CHCEME DÁT REALITNÍMU TRHU JASNĚJŠÍ PRAVIDLA A MOŽNÁ POMOC CHRÁNIT ZÁJMY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST INVESTOVAT DO SVÝCH ŽIVOTNÍCH ÚSPOR ,  ŘÍKÁ MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ  KLÁRA DOSTÁLOVÁ.

 

Schválený návrh přinesl tyto změny:

  1. realitní zprostředkovatel jako vázaná živnost,
  2. úschova peněz mimo RK,
  3. povinné pojištění RK a makléřů,
  4. definice realitní činnosti,
  5. exkluzivita a nárok na provizi,
  6. informační povinnost RK vůči klientům.
 

1. Realitní zprostředkovatel jako vázaná živnost

V minulosti bylo realitní zprostředkování  volnou živností , kteří mohli na základě ohlášení živnostenskému úřadu provozovat kdokoliv. Vaše živá váha a realitní makléř musí splnit kvalifikační požadavky.

  • magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru práva, ekonomie nebo stavebnictví , možné bakalářské vzdělání doplněné absolvováním mezinárodně uznávaného kurzu zaměřeného na nemovitosti.
  • Pokud má  makléř vzdělání,  ať už je to možné, může splnit podmínku tříleté praxe . Kvalifikační požadavky je možné se plnit složením rekvalifikační zkoušky v souladu se zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

2. Úschova peněz mimo RK

Zákon není povolen, že realitní zprostředkovatel není oprávněn akceptovat úschovu  peněz  za účelem zajištění dostupnosti nemovitostních smluv a příjemců není oprávněn tuto službu zprostředkovávat nikým jiným než advokátem, notářem nebo bankou .

3. Povinné pojištění RK a makléřů

Povinné pojištění RK a makléřů a až do  1 750 000 Kč  na jednu transakci a dovolenou  3 500 000 Kč  při souběhu více realitních transakcí (pojistných událostí). Přímá spoluúčast byla stanovena na   
5 000, – Kč nebo 1%  z výše pojistného plnění.

4. Definice realitní činnosti

Realitního zákona definuje, jak rozumět činnosti realitního zprostředkování, kdo je vlastně realitním zprostředkovatelem, definuje pojem Smlouva o realitním zprostředkování a Realitní smlouvu o nabytí. Nově se staly portály nabízející inzerci a k ní přidružené online služby (nabídka smluv, odhadů cen nemovitostí apod.) jako je např. Bezrealitky.cz realitními kancelářemi se všemi povinnostmi a právy.

Dále Realitní zákon definuje, co vše zahrnuje realitní zprostředkování tj. vyhledávání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, inzertní služby, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu, zajištění prohlídky, obstarání stavebně-technické dokumentace, zprostředkování právních služeb a úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

5. Exkluzivita a nárok na provizi

Realitního zákona udává, že  sjednat exkluzivitu nabízí vynikající na 6 měsíců . Do té doby, aby realitní kancelář hledala na sjednanou provizi, může realitní makléř prodat předmětnou nemovitost. Pokud se rozhodnete pro prodávajícím nedohodla na dodateku,  ztráta platby na vyplacení provize .

  • Exklusivita může být s prodávajícím v rámci smlouvy o realitním zprostředkování a ta písemnou formou. V této smlouvě neposkytuje realitní kancelář zájem zájemci uzavřít Realitní smlouvu (dříve Kupní smlouvu) nebo Smlouvu o smlouvě o úvěrové smlouvě.
  • Realitní kancelář si může zajímat sjednat své  kontakty na provizi . Výše zálohy na provizi – nejlepší  2/3 největší provize  je dána Realitním zákonem a vaší být vyšší.

6. Informační povinnost RK vůči klientům

RK musí předat zájem o koupi list z Katastru nemovitostí  a  informací o konkrétních závodech a omezeních (seznam vlastnictví, LV)  váznoucích na předmět převodu (o dostupném zprostředkovateli vězení nebo znát). A to je dostupnáá povinnost RK / realitních zprostředkovatelů.

 

Počet ekonomických subjektů provozujících realitní činnost v ČR

Zdroj: ČSÚ

 

ZÁKON BYL OPRÁVNĚN, MÁ ALE PRÁVO

Realitní zákon neupravuje všechny dostupné zájmy. Soustředí se pouze na smlouvu o realitním zprostředkování , ale vztah mezi zájmem o koupi nemovitosti a realitní kanceláří v mnoha ohledech pomíjí.

Povinné pojištění odpovědnosti je možné přijímat s povděkem, pravděpodobně mít pojišťovny aplikovat své výluk.

Celý zákon čeká na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-39