Koupě nemovitosti od insolvenčního správce

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Prodej nemovitosti v insolvenčním řízení je většinou nedobrovolný. Majitel nemovitosti se dostal do problému, který už nemá žádné řešení. 

Důležité informace pro potencionální kupující:

 • Někteří klienti mají tendenci najít si “majitele – dlužníka” a oslovit ho přímo. V insolvenčním řízení je toto úplně bezpředmětné, protože majitel není majitelem a o všem rozhoduje insolvenční správce.
 • Cenu nemovitosti musíte řešit jen s makléřem, který má smlouvu s insolvenčním správcem. Cenu určuje insolvenční správce spolu s věřiteli.

Možná rizika při koupi nemovitosti v insolvenci:

 • v některých případech, kdy se prodává obydlená nemovitost se může stát, že se dlužník nebude chtít odstěhovat. Toto vám nezaručí ani insolvenční správce, ani makléř.
 • pokud se stanete vlastníky nemovitosti prodávané v insolvenci, nemůže se vám sice stát, že byste o nemovitost přišli, ale zároveň vám nikdo nebude garantovat stav nemovitosti. Pokud v budoucnosti narazíte na skrytou vadu, již nebude žádný prostředek, jak se dovolat nápravy, či finanční kompenzace.

A jaká to má pozitiva?

 • nižší cena nemovitosti
 • koupě právně čisté nemovitosti bez jakýchkoli exekucí či jiných právních komplikací

Jaký je postup koupě a jak celý proces dlouho trvá?

 • složení rezervačního depozita
 • návrh kupních smluv od Insolvenčního správce 
 • odsouhlasení kupních smluv a poslání kupní ceny na účet Insolvenčního správce
 • Insolvenční správce pošle podepsané kupní smlouvy, návrh na vklad a souhlas zajištěného věřitele (je-li na LV) se zpeněžením nemovitosti
 • kupující přidá ověřený podpis, kolek za 1.000,-Kč a vloží smlouvy na katastr nemovitostí

Katastr nemovitost přepíše na kupujícího a vymaže všechna omezení (nařízení exekuce, pověření k provedení exekuce či exekuční příkazy) s výjimkou zástavních práv (smluvních, soudcovských či exekutorských). Ty tam i po přepisu na kupujícího zůstávají (viz. další bod.). V tomto okamžiku taky zpravidla nemovitost kupující přebírá. 

 • Insolvenční správce následně pošle potvrzení o zaplacení kupní ceny a tzv. oznámení o zániku zástav a všech dalších omezení. 
 • kupující zajistí návrh na vklad, + kolek 1.000,-Kč a doručí výmaz na katastr. 

Na základě tohoto katastr vymaže zástavy a kupující má nemovitost tzv. “čistou”

Když tedy dnes zahájím proces koupě nemovitosti, čisté LV s mým jménem budu mít cca za 2 měsíce.


Exekuce vs. Insolvence – Máte v tom guláš? Pojďme si to ujasnit.

Oba termíny mohou budit dojem, že se jedná o totéž, ale není tomu tak. Obojí se řídí vlastní vyhláškou a má jiná pravidla. 

Exekuce se řídí exekučním řádem a insolvence se řídí insolvenčním zákonem. 

Je-li někdo v insolvenci, ještě to neznamená, že je automaticky v konkursu. Dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který má na krku exekutora, nemusí být automaticky v insolvenci. 

Do insolvence se dostane až ve chvíli, kdy je předlužený = souhrn jeho dluhů převýší hodnotu jeho majetku, má více věřitelů a není schopen splácet. 

Seznam dlužníků v insolvenci najdete v insolvenčním rejstříků na stránkách ministerstva spravedlnosti. Seznam exekucí najdete na stránkách exekutorské komory.